Що застраховано

Відповідальність за шкоду заподіяну  страхувальником  або  іншою  особою,  цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров’ю, працездатності, майну третіх осіб

Страхові випадки

  • Заподіяння шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб
  • Заподіяння шкоди майну фізичних та юридичних осіб
  • Заподіяння шкоди контрагенту через невиконання та/або неналежне виконання прийнятих договірних зобов’язань

Небезпеки, що покриваються страхуванням

  • Смерть/інвалідність/тимчасова втрата непрацездатності
  • Майнові збитки
  • Фінансові збитки

Базові страхові тарифи

Від 0,003% до 54% в залежності від факторів ризику

Що ми страхуємо