Що застраховано

  • Можливі фінансові збитки позикодавця за виданим кредитом
  • Цивільна відповідальність позичальника / боржника щодо відшкодування збитків, завданих кредитору внаслідок невиконання зобов’язань, обумовлених кредитним договором

Страховий випадок

Невиконання зобов’язань за кредитним договором з боку боржника

Небезпеки, що покриваються страхуванням

  • Банкрутство або неплатоспроможність боржника
  • Смерть боржника-фізичної особи тощо

Базові страхові тарифи

Від 0,4% до 2,0% в залежності від страхових ризиків

Що ми страхуємо