Політика конфіденційності

та використання файлів cookies на сайті

Приватного акціонерного товариства «Велта» www.velta.kiev.ua

 

Сайт www.velta.kiev.ua (далі – Сайт) знаходиться під управлінням Приватного акціонерного товариства «Велта» (далі – ПрАТ «Велта», Товариство). Товариство піклується про захист конфіденційності даних відвідувачів та користувачів Сайту Товариства. ПрАТ «Велта» розробило дану політику конфіденційності (далі – Політика), мета якої – проінформувати про порядок збору, зберігання і обробки персональних даних та інформації, що надається користувачами за допомогою Сайту Товариства. Ця Політика поширюється на інформацію, зібрану на Сайті Товариства, тому ПрАТ «Велта» не несе відповідальності за політику конфіденційності або зміст сайтів третіх сторін.

Використовуючи Сайт Товариства, Користувач дає згоду на обробку, збір, систематизацію, використання, накопичення і транскордонну передачу персональних даних.

 

1. Терміни та визначення

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Власник Сайту – Приватне акціонерне товариство «Велта», код ЄДРПОУ 21559409, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, яке є володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів Сайту.

Послуги – будь-які послуги, що надаються Товариством через сайт ПрАТ «Велта».

Сайт – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою www.velta.kiev.ua та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів.

Користувач – будь-яка особа, що користується сервісом ПрАТ «Велта».

 

2. Збір та використання персональних даних

2.1. Використання Сайту не вимагає реєстрації та/або авторизації та безпосереднього надання персональних даних, які можуть ідентифікувати Користувача.
2.2. При використанні Сайту Товариство може здійснювати автоматичний збір інформації, пов’язаної із використанням Користувачем Сайту.

2.3. Товариство може збирати, зберігати та використовувати такі типи персональних даних Користувачів:

2.3.1. інформація про комп’ютер Користувача, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера та операційну систему;

2.3.2. інформацію про відвідування та використання Сайту Користувачем, включаючи джерело рефералів, тривалість відвідування, перегляд сторінок та маршрути навігації на Сайті;

2.3.3. інформацію, яку надає Користувач під час авторизації облікового запису на Сайті, наприклад, ім’я, стать, день народження, деталі про освіту та дані про роботу, адреса (як юридична, так і фактична), адреса електронної пошти, відомості про продукцію та галузі, інформацію про зв’язок;

2.3.4. інформацію, яку Користувач вводить під час користування послугами на сайті Товариства.

2.3.5. інформацію, яка генерується під час використання Сайту Товариства, у тому числі коли, як часто та за яких обставин Користувач його використовує;

2.3.6. інформацію, що стосується замовлених послуг на Сайті, що включає ім’я, адресу, номер телефону, електронну адресу;

2.3.7. інформацію, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач надсилає ПрАТ «Велта» електронною поштою або через сайт Товариства, включаючи його вміст та метадані;

2.3.8. будь-яку іншу особисту інформацію, яку Користувач надсилає ПрАТ «Велта».

2.4. Перш ніж повідомляти ПрАТ «Велта» особисту інформацію іншої особи, Користувач повинен отримати згоду цієї особи як на розголошення, так і на обробку цієї особистої інформації відповідно до цієї Політики.

2.5. У випадку коли Користувач відвідує Сайт Товариства встановлюється з’єднання, здійснюється доступ до даних на Сайті і створюється log-файл. Він може містити:

– дату і час доступу до Сайту;

– IT-адресу, з якої здійснювався доступ до Сайту;

– кількість часу, проведеного на Сайті;

– назву і версію веб-браузера, операційної системи Користувача;

– назву веб-сайту, з якого Користувач перейшов на Сайт Товариства.

Ця інформація використовується для покращення продуктивності роботи Сайту Товариства, з міркувань безпеки, для забезпечення стабільності роботи Сайту, а також для захисту Сайту від можливих зовнішніх атак. Окрім цього, ПрАТ «Велта» може здійснювати статистичний аналіз цих даних. Дані, що зберігаються у log-файлі не дають можливості Товариству ідентифікувати особу Користувача. Дані у log-файлі використовуються лише для мети вказаної у цій Політиці і не передаються третім сторонам.

2.6. ПрАТ «Велта» збирає лише ті персональні дані, які свідомо та добровільно надані Користувачами, як суб’єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог чинного законодавства України є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

2.7. ПрАТ «Велта» гарантує, що не буде продавати або здавати в оренду особисті дані Користувачів третім сторонам.

2.8. Товариство не збирає та не обробляє інформацію про персональні дані щодо расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засуджень до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

 

3. Обробка персональних даних

3.1 Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту Товариства. Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: 01015, місто Київ, вулиця Московська, будинок 46/2.

 

4. Мета використання персональних даних

4.1 ПрАТ «Велта» використовує персональну інформацію Користувачів з метою:

4.1.1. адміністрування Сайту Товариства;

4.1.2. персоналізації Сайту ПрАТ «Велта» для Користувачів;

4.1.3. надання можливості користуватися послугами, доступними на Сайті Товариства;

4.1.4. відправлення Користувачам не маркетингових комерційних комунікацій;

4.1.5. надсилання Користувачам сповіщення електронною поштою, у випадку якщо Користувач підписаний на сповіщення електронною поштою;

4.1.6. розгляду запитів та скарг, зроблених Користувачами;

4.1.7. збереження Сайту Товариства в безпеці та попередження шахрайства;

4.1.8. інші види використання.

4.2. Якщо Користувач виявив бажання надати персональну інформацію для публікації на Сайті Товариства, ПрАТ «Велта» опублікує та іншим чином використає цю інформацію відповідно до дозволу та/або ліцензії, яку Користувач надасть Товариству.

4.3.Налаштування конфіденційності Користувачів можуть використовуватися для обмеження публікації інформації Користувача на Сайті Товариства та можуть бути скориговані за допомогою контролю конфіденційності на Сайті.

4.4. ПрАТ «Велта» без прямої згоди Користувача не буде надавати особисту інформацію будь-якій третій стороні для їх прямого маркетингу або будь-яких інших цілей, крім випадків передбачених чинними законодавством.

 

5. Термін зберігання персональних даних

5.1. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

5.2. Після того, як Користувач перестав бути Користувачем Сайту шляхом видалення свого аккаунту на Сайті, персональні дані Користувача автоматично видаляються.

 

6. Взаємодія Сайту Товариства з іншими ресурсами 

6.1. При використанні Користувачем сервісів на сторінках Сайту Товариства можуть бути присутні коди інших інтернет ресурсів і третіх сторін, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті сторони отримують дані Користувача. Ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Користувач відвідував ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача. Такими інтернет-ресурсами може бути: соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+).

6.2. Використання зазначених сервісів необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту Товариства, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності Користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів Товариство не зберігає і не обробляє.

6.3. Якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб сервіси передбачені у п.6.1. Політики отримували доступ до персональних даних Користувача, за власним бажанням Користувач може вийти зі свого аккаунту, очистити файли cookie (через свій браузер).

 

7. Взаємодія власника з третіми сторонами стосовно персональних даних 

7.1 ПрАТ «Велта» не здійснює передачу персональних даних третім сторонам, крім випадків, коли така передача є вимогою чинного законодавства Україна

7.2. Доступ до персональних даних Користувача можуть мати треті сторони, які надають Товариству послуги з підтримки і адміністрування Сайту. Треті сторони на підставі укладених з Товариством договорів зобов’язуються дотримуватись усіх вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних Користувачів та їх конфіденційності.

7.3. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. ПрАТ «Велта» рекомендує Користувачам переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими є можливість ідентифікувати.

 

8. Захист персональних даних 

8.1. ПрАТ «Велта» використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення.

8.2. Товариство забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

8.3. ПрАТ «Велта» має право поширювати персональні дані без згоди Користувача у випадку визначеному чинним законодавством України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

8.4. Якщо Користувач надав/втратив доступ до свого аккаунту, то несе повну та самостійну відповідальність за дії нового Користувача при використанні ним Сайту та/або Послуг Сайту з аккаунту Користувача.

 

9. Умови доступу до персональних даних 

9.1. Порядок доступу до персональних даних третіми сторонами визначається умовами згоди Користувача, наданої Власнику на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

9.2. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених чинним законодавством України.

9.3. Доступ до даних про себе здійснюється безоплатно. Відстрочка доступу до своїх персональних даних не допускається.

9.4. Відмова у доступі до персональних даних допускається, у порядку визначеному чинним законодавством України, якщо доступ до них заборонено згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

 

10. Права Користувача (Субєкта персональних даних)

10.1. Користувач (суб’єкт персональних даних) має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Власника або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими особами, крім випадків, встановлених Законом України «Про захист персональних даних»;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх сторін, яким передаються персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) пред’являти вмотивовану вимогу Власнику із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Власником, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

6) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;

7) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

8) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення чинного законодавства України про захист персональних даних;

9) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

10) відкликати згоду на обробку персональних даних;

11) знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

 

11. Файли Cookies

11.1 Сайт Товариства використовує файли cookies та інші веб-технології для збору інформації і підтримки певних функцій Сайту Товариства. Файл cookies – це файл, що містить ідентифікатор (рядок літер та цифр), який веб-сервер надсилає веб-браузеру та зберігає браузер. Потім ідентифікатор надсилається назад на сервер кожного разу, коли браузер вимагає від сервера сторінки. Файли Cookies, як правило, не містять будь-якої інформації, яка особисто ідентифікує Користувача, але особиста інформація, яку Товариство зберігає про Користувача, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримується від файлів cookies.

11.2 Якщо Користувач не хоче отримувати файли cookies, то необхідно настроїти у браузері відхилення цих файлів. Крім того, Користувач може видалити файли cookies ПрАТ «Велта» після закінчення роботи з Сайтом.

 

12. Зміна Політики

12.1 ПрАТ «Велта» залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність, а також у будь-який час змінювати та/або доповнювати зміст Політики на власний розсуд.