Що застраховано

 • Приміщення, квартири, будівлі, споруди, внутрішні комунікації
 • Внутрішнє оздоблення
 • Меблі
 • Товарні запаси
 • Запаси сировини та матеріалів
 • Електронна та побутова техніка
 • Машини та обладнання

Страховий випадок

Пошкодження або знищення майна

Небезпеки, що покриваються страхуванням

 • Пожежа, удар блискавки, вибух
 • Падіння на застраховане майно пілотованих літаючих апаратів або їх уламків
 • Стихійні явища
 • Наїзд наземних транспортних засобів
 • Вплив води
 • Протиправні дії третіх осіб
 • Інші небезпеки

Базові страхові тарифи

Від 0,012% до 0,45% в залежності від страхових ризиків та майна

Що ми страхуємо