Що застраховано

  1. Можливі фінансові збитки за цивільно-правовим договором / контрактом
  2. Неотримання очікуваних прибутків від фінансово-господарської діяльності

Страховий випадок

  • Невиконання контракту з боку боржника
  • Перерва у виробництві
  • Зупинка чи скорочення обсягів виробництва

Небезпеки, що покриваються страхуванням

  • Банкрутство або неплатоспроможність боржника
  • Пошкодження чи знищення виробничого обладнання
  • Стихійні явища тощо

Базові страхові тарифи

Від 0,3% до 1,8% в залежності від страхових ризиків

Що ми страхуємо