Що застраховано

Цивільна відповідальність учасника системи сертифікації (страхувальника) за матеріальні витрати, яких зазнала третя особа внаслідок ненавмисно завданих їй страхувальником фактичних прямих матеріальних збитків під час надання професійних послуг.

Страховий випадок

Нанесення шкоди третім особам в результаті неналежного виконання страхувальником своїх професійних обов’язків або порушення положень законодавчих актів під час надання професійних послуг.

Небезпеки, що покриваються страхуванням

Недбалість та помилки страхувальника, пов’язані з виконанням ним професійної діяльності, що призводить до фінансових втрат третіх осіб.

Базові страхові тарифи

Від 0,15% до 2,5% в залежності від страхових ризиків та виду організації-страхувальника

Що ми страхуємо