1. Закон України «Про страхування»

2. ПКМУ від 3 квітня 1995 р. N 232 «Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)»

3. ПКМУ від 14 серпня 1996 р. N 959 «Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті»

4. ПКМУ від 1 червня 2002 р. № 733 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів»

5. ПКМУ від 19 серпня 2002 р. N 1219 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів»

6. Наказ МВС України від 28.12.2023 №1081 «Про затвердження Порядку та умов страхування відповідальності субєктів господарюванняінших юридичних осібу користуванні яких є обєкти підвищеної небезпекиза шкодуяка може бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій»

7. ПКМУ від 23 червня 2003 р. N 953 «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду»

8. ПКМУ від 20 серпня 2003 р. N 1307 «Про затвердження Порядку обчислення тарифів при обов’язковому страхуванні цивільної відповідальності за ядерну шкоду»

9. Закон України «Про лікарські засоби»

10. Наказ МОЗ від 23 вересня 2009 р. № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики»

11.Митний Кодекс України

12.Конвенція про процедуру спільного транзиту

13.ПКМУ від 27 вересня 2022 р. N 1092 “Деякі питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацій”

14.Наказ МінфінУ від 07 жовтня 2022 р. N 325 “Про затвердження Порядку реалізації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту на території України”

15.Наказ Держмитслужби від 13 квітня 2023 р. N 143 “Про електронну реєстрацію гарантій для цілей спільного транзиту”