Що застраховано

Цивільна відповідальність заявника клінічних випробувань лікарських засобів за шкоду, заподіяну пацієнтам/здоровим добровольцям, які
приймають участь у випробуваннях.

Страхові випадки

Нанесення шкоди життю або здоров’ю пацієнтів/здорових добровольців внаслідок проведення клінічних випробувань лікарських засобів.

Небезпеки, що покриваються страхуванням

 • Смерть внаслідок участі у клінічних випробуваннях лікарських засобів
 • Інвалідність / стійкий розлад здоров’я внаслідок участі у клінічних випробуваннях лікарських засобів
 • Tимчасова втрата працездатності / тимчасовий розлад здоров’я внаслідок участі у клінічних випробуваннях лікарських засобів

Хто може скористатися цим страховим продуктом

Цей вид страхування є обов’язковою умовою для проведення клінічних випробувань лікарських засобів на території України. Отже заявник
клінічного випробування (спонсор, контрактна дослідницька організація) в обов’язковому порядку має укласти договір страхування
відповідальності на випадок нанесення шкоди життю та здоров’ю досліджуваних.

Розмір відповідальності страхової компанії (страхова сума)

В загальноприйнятій практиці страхові компанії продовжують дотримуватись рекомендацій Центральної комісії з питань етики МОЗ
України (органу, який було розформовано наказом МОЗ від 11.04.2012 №255) щодо встановлення страхової суми на одного пацієнта не
менше 10 000 у.о. Важливо зазначити, що наша страхова компанія може взяти і значно більшу страхову відповідальність для ефективного
захисту інтересів учасника клінічних випробувань.

Плата за страхування

Страховий платіж визначається за згодою сторін у договорі страхування після оцінки страховою компанією всіх ризиків на підставі
інформації щодо клінічного випробування.

Якість страхового продукту може бути підтверджена наступним:

 • Послуги з цього виду страхування надаються нашою компанією з 2000 року.
 • Наші фахівці пройшли сертифікацію за західними програмами вузькоспеціалізованого професійного навчання (ICH-GCP) та обізнані
  щодо етапів розробки та особливостей дії лікарських засобів, міжнародних принципів проведення клінічних випробувань та захисту
  пацієнтів, які приймають участь у випробуваннях
 • В компанії відсутня плинність кадрів та, як результат, наявний досвід і повний комплекс знань та практичних навичок для організації
  успішної діяльності зі страхування відповідальності заявника клінічних випробувань лікарських засобів перед третіми особами за шкоду,
  нанесену життю та здоров’ю останніх під час проведення випробувань.
Certificate

Базові страхові тарифи

Від 0,45% до 1,85% в залежності від фармакологічної групи лікарського засобу та ліміту відповідальності

Що ми страхуємо