Ви продали авто, ваша турпоїздка не може здійснитися за будь-яких обставин, у вас зникла потреба орендувати у комунальної громади майно, а все це було застраховано. Що робити із договором страхування?
1. Прочитати договір.
Згідно зі ст. 28 Закону «Про страхування» дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
2. Подати заяву на дострокове припинення договору до страхової компанії із зазначенням своїх банківських реквізитів.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
3. Отримати страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених актуарними розрахунками у правилах страхування, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
За умови дострокового припинення договору страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі.