Україна в рамках програми з євроінтеграції долучилася до Конвенції про процедуру спільного транзиту та з 01 жовтня 2022 року отримала спрощення формальностей у міжнародному переміщенні товарів. Ідеться про так званий “митний безвіз” – режим спільного транзиту. Він передбачає, що український експортно-імпортний бізнес та перевізники мають можливість переміщати товари між країнами-учасницями Конвенції в рамках однієї транзитної процедури за принципом: одна декларація – одна гарантія.

В основі Конвенції лежить технологія NCTS – нова комп’ютеризована система транзиту – яка доступна лише для членів Конвенції та пов’язує митні служби в країнах-учасницях Конвенції, дозволяючи обмін митними даними.

Усі товари, які поміщуються в режим спільного транзиту, підлягають гарантуванню.

Гарантія надається як:

– Індивідуальна, що покриває одну операцію, у формі і) грошової застави, іі) зобов’язання, наданого гарантом, ііі) ваучерів.

– Загальна, що покриває декілька операцій, у формі зобов’язання, наданого гарантом.

Раніше на національному етапі застосування системи гарантування здійснювалося переважно із використанням грошової застави шляхом блокування коштів на єдиному казначейському рахунку компанії, яка зазначалась суб’єктом режиму у графі 50 митної декларації окремого типу (T1UA).

Гарантами можуть виступати банки, страхові компанії, незалежні фінансові посередники, які отримали відповідний статус та внесені митною службою до реєстру фінансових гарантів.

Видача гарантій страховими компаніями здійснюється опосередковано шляхом укладення договору страхування. Такий порядок передбачений Нацбанком, який регулює діяльність страховиків, а саме Положенням про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг (Постанова НБУ від 24.12.2021 № 153). Правила страхування, що розробляються страховиком, мають містити умови страхування відповідальності за сплату митного боргу щодо товарів, що переміщуються під процедурою спільного транзиту.