Правління компанії

Балакіна Ганна Анатоліївна
Голова правління

Хілінська Ірина Леонардівна
Член правління

Наглядова рада

Денис Мельник Миколайович
Голова Наглядової ради

Любов Ткач Олександрівна
Член Наглядової ради