Правління компанії

Балакіна Ганна Анатоліївна
Голова правління

Куліш Ірина Сергіївна
Заступник голови правління, член правління

Хілінська Ірина Леонардівна
Головний бухгалтер, член правління

Наглядова рада

Мельник Денис Миколайович
Голова Наглядової ради

Ткач Любов Олександрівна
Член Наглядової ради

Опульська Наталія Валеріївна
Член Наглядової ради