23 липня 2023 р.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Велта” від 23.07.2023 року, протокол № 03/2023, затверджено Кодекс корпоративного управління товариства в новій редакції. Ознайомитися → Файл із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи та кваліфікованої електронної печатки на Кодекс корпоративного управління ПрАТ “ВЕЛТА” 2023 рік (Ім’я: Corp_Codex_Velta_2023.pdf.p7s.p7s Розмір: 331953...

Read More

31 липня 2023 р.

Особлива  інформація  «Відомості  про  кількість  голосуючих  акцій та розмір   статутного  капіталу  за  результатами  його  збільшення  або зменшення» від 31.07.2023 р. (оприлюднено 31.07.2023 р.) Ознайомитися → Файл   підпису   до  Особливої  інформації  «Відомості  про  кількість голосуючих  акцій  та  розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення»  від 31.07.2023 р.(оприлюднено 31.07.2023...

Read More

27 липня 2023 р.

Особлива інформація «Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів» від 27.07.2023 р. (оприлюднено 27.07.2023 р.) Ознайомитися → Особливої інформації «Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів» від 27.07.2023 р.(оприлюднено 27.07.2023 р.)Завантажити →

Read More

22 грудня 2022 р.

ІНФОРМАЦІЯ про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства. Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Велта» від 21.12.2022 року суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової...

Read More

15 грудня 2022 р.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності. У зв’язку з відмовою Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ», призначеного суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства рішенням загальних зборів товариства від 03.03.2021 р., протокол № 2, проведених шляхом...

Read More

14 грудня 2022 р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 14.12.2022 р. (оприлюднено 14.12.2022 р.) Ознайомитися → Файл підпису до Особливої інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента від 14.12.2022 р. (оприлюднено 14.12.2022 р.)  Завантажити →

Read More

13 грудня 2022 р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 13.12.2022 р. (оприлюднено 13.12.2022 р.) Ознайомитися → Файл підпису до Особливої інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента від 13.12.2022 р. (оприлюднено 13.12.2022 р.)  Завантажити →

Read More