22 грудня 2023 р.

ІНФОРМАЦІЯ про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства. Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Велта» від 20.12.2023 року суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової...

Read More

11 грудня 2023 р.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності. Приватне акціонерне товариство «Велта» як підприємство, що становить суспільний інтерес, оголошує про проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства. До участі в конкурсі запрошуються аудиторські фірми, які...

Read More

28 листопада 2023 р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 28.11.2023 (оприлюднено 28.11.2023) Ознайомитися → Файл підпису до Особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 28.11.2023 (оприлюднено 28.11.2023) Завантажити →

Read More

20 листопада 2023 р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 20.11.2023 (оприлюднено 20.11.2023) Ознайомитися → Файл підпису до Особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 20.11.2023 (оприлюднено 20.11.2023) Завантажити →

Read More

16 листопада 2023 р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 16.11.2023 (оприлюднено 16.11.2023) Ознайомитися → Файл підпису до Особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 16.11.2023 (оприлюднено 16.11.2023) Завантажити →

Read More

23 липня 2023 р.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Велта” від 23.07.2023 року, протокол № 03/2023, затверджено Кодекс корпоративного управління товариства в новій редакції. Ознайомитися → Файл із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи та кваліфікованої електронної печатки на Кодекс корпоративного управління ПрАТ “ВЕЛТА” 2023 рік (Ім’я: Corp_Codex_Velta_2023.pdf.p7s.p7s Розмір: 331953...

Read More

31 липня 2023 р.

Особлива  інформація  «Відомості  про  кількість  голосуючих  акцій та розмір   статутного  капіталу  за  результатами  його  збільшення  або зменшення» від 31.07.2023 р. (оприлюднено 31.07.2023 р.) Ознайомитися → Файл   підпису   до  Особливої  інформації  «Відомості  про  кількість голосуючих  акцій  та  розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення»  від 31.07.2023 р.(оприлюднено 31.07.2023...

Read More

27 липня 2023 р.

Протокол   №04/2023  позачергових  загальних  зборів  акціонерів  ПрАТ “Велта”  Ознайомитися →

Read More