Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Велта” від 27.07.2023 року, протокол № 03/2023, затверджено Кодекс корпоративного управління товариства в новій редакції. Ознайомитися →

Файл із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи та кваліфікованої електронної печатки на Кодекс корпоративного управління ПрАТ “ВЕЛТА” 2023 рік (Ім’я: Corp_Codex_Velta_2023.pdf.p7s.p7s Розмір: 331953 байта (324 KiB) CRC32: 37E14668) Завантажити →

Give a Reply