ІНФОРМАЦІЯ про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення
обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства.

Відповідно до вимог Закону України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII рішенням
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Велта» від 21.12.2022 року
суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності
товариства призначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ОЛЕСЯ»
(місцезнаходження: 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 10, к. 137; ідентифікаційний код
22930490) строком на 10 років, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 24741209), яке рішенням загальних зборів Товариства від
03.03.2021 р., протокол № 2, проведених шляхом заочного голосування (опитування), було обране
відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від
21.12.2017 р. № 2258-VIII для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства,
листом від 08.11.2022 р. № 22/22 повідомило про неможливість виконання завдання з аудиту
фінансової звітності страхових компаній.

Give a Reply