ІНФОРМАЦІЯ про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства. Відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII рішенням загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Велта» від 03.03.2021 року, проведених шляхом заочного голосування (опитування), суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства призначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» (місцезнаходження: 04213, місто Київ,вулиця Прирічна, будинок 1, квартира 52; ідентифікаційний код 24741209) строком на 10 років, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю «АДВО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 36592116), яке рішенням загальних зборів Товариства від 12.02.2021 р., протокол № 1, проведених шляхом заочного голосування (опитування), було обране відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності товариства, листом від 18.02.2021 р. № 7/4 повідомило про неможливість виконання завдання з аудиту фінансової звітності.

 

Give a Reply